(pentru pag.web:Politici Industriale/Reciclarea Materialelor)

 

 

 

 

PROCEDURA DE INSCRIERE LA MECMA

a operatorilor economici autorizaţi care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza in instalaţii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie

 

 

Reglementare noua: HG.247/2011

Conform Art.18 alin.(3) din H.G.nr.621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, modificata si completata prin H.G.nr.247/2011(MO.265/2011):

Operatorii economici autorizaţi care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza in instalaţii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie se inscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publica pe site-ul ministerului.

Conform Art.26 alin.(1), lit.e):

Nerespectarea prevederilor art.18(3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei

Au obligatia inscrierii:

Operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru valorificarea deseurilor de ambalaje din:

-         sticla

-         plastic

-         hartii – cartoane

-         metale feroase

-         metale neferoase

-         lemn

Operatiuni de valorificare:

(Conf.Anexei 4 din OUG.61/2006 corelata cu Anexa II la Directiva 2008/98/CE privind deseurile)

R 1 Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie (*)

R 2 Valorificarea/regenerarea solvenților

R 3 Reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică) (**)

R 4 Reciclarea/valorificarea metalelor și compușilor metalici

R 5 Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (***)

R 6 Regenerarea acizilor sau a bazelor

R 7 Valorificarea componenților utilizați pentru reducerea poluării

R 8 Valorificarea componentelor catalizatorilor

R 9 Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului

R10 Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie

R 11 Utilizarea deşeurilor obținute din oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 10

R 12 Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 (****)

R 13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la situl unde a fost generat deșeul) (*****)

(*) Aceasta include instalații de incinerare destinate în principal tratării deșeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:

— 0,60 pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009,

— 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 decembrie 2008, folosindu-se următoarea formulă:

Eficiența energetică = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

unde:

Ep reprezintă producția anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmulțind energia produsă sub formă de electricitate cu 2,6 și energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1

Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la producția de aburi (GJ/an)

Ew reprezintă energia anuală conținută de deșeurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a deșeurilor (GJ/an)

Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew și Ef (GJ/an)

0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării și radierii.

Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referință privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deșeurilor.

(**) Aceasta include și gazeificarea și piroliza care folosesc componentele ca produse chimice.

(***) Aceasta include și tehnologiile de curățire a solului care au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de reciclare a materialelor de construcție anorganice.

(****) În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11.

(*****) Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10.

In practica nationala valorificarea deseurilor de ambalaje se incadreaza in principal la: R.1, R.3, R.4, R.5, R.11, R.12

 

PROCEDURA DE INSCRIERE LA MECMA:

 

          Cererea de inscriere (conform model), se depune la  registratura   Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau se transmite prin poştă la adresa : Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti, cod postal 010096.

          Directia Politici Industriale, din cadrul Directiei Generale Politici Industriale si Mediul de Afaceri, inregistreaza cererea si informatiile transmise, intr-un registru special, completeaza Adeverinta de inscriere (conform model) si o transmite solicitantului, in termen de 15 zile de la depunerea cererii.

          Reconfirmarea inscrierii se face, anual pana la 31 martie, pe baza cererii (model) completata cu date pentru anul precedent.

Relatii suplimentare la telefon:  021.317.87.73 - Consilier Dinculeasa Niculae

                                                          021.317.87.75 - Consilier Cazana Manuela

                                                          021.202.53.56 - Referent  Ghinea Nela