Informații utile

 

o    Procedura de inscriere la ME a operatorilor economici autorizati care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, conform Art. 15 alin.2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor  Cerere de înscriere.

o    LISTA operatorilor economici, autorizați, care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, conform Art. 15 alin.2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (valabila la 09.12.2015).

 

o    Societati comerciale licentiate pentru preluarea responsabilitatii indeplinirii obiectivelor de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje

 

o    Asociatii / Societati comerciale licentiate pentru preluarea responsabilitatii indeplinirii obiectivelor de valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

 

o    Asociatii / Societati comerciale licentiate pentru preluarea responsabilitatii indeplinirii obiectivelor de valorificare a deseurilor de baterii si acumulatori

o    Societați comerciale autorizate să desfășoare activități de gestionare a anvelopelor uzate

 

o    LISTA operatorilor economici, autorizați, care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza in instalații de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie, inscrisi la ME, conf.art.18 alin.3 din HG 621/2005 completata cu HG 247/2011 (valabila 10.11.2015).

ANUNȚ IMPORTANT

 Potrivit Art. 31 din Legea  nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30.10.2015, a fost abrogată Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu noua reglementare, Legea nr. 249/2015, nu mai există obligativitatea înscrierii la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului pe LISTA operatorilor economici, autorizați, care valorifică deșeuri de ambalaje sau le incinerează în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.

LISTA existentă până la ceastă dată va mai fi menținută pe site, în scop informativ, dar fără a se mai opera înscrieri sau reconfirmări.

RĂMÂNE valabilă obligativitatea înscrierii la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a operatorilor economici, autorizați, care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, conform Art. 15 alin.2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

 

 

 

 

Ultima modificare: